top of page
קורס סייבר ובינה מלאכותית, שנה ב׳ - קורס מקוון לתלמידי/ות כיתות ז׳ - ט׳

קורס סייבר ובינה מלאכותית, שנה ב׳ - קורס מקוון לתלמידי/ות כיתות ז׳ - ט׳

2,650.00 ₪מחיר

הקורס מיועד למסיימי שנה א׳ (מתקדמים)

מטרת הקורס היא ללמד את התלמידים/ות את אחת השפות המבוקשות כיום בתעשיה - Python, ודרכה ליצור מערכות מתקדמות, מאגרי מידע, מנועי אבטחה ועוד..

בקורס התלמידים/ות ילמדו את יסודות התכנות בשפת הפייתון ודרכן יפתחו תוכנות, משחקים, מערכות מתקדמות ומערכת להשתלטות על אתרים ומחשבים. הקורס הינו רב שנתי ומאפשר למידה עמוקה ומקצועית של השפה לצד המדריכים הטובים ביותר

מידי חודש יתקיימו מפגשי זום בנוסף לתרגול החומר הנלמד בכיתה (ללא עלות)

עלות חודשית - 265 ש״ח

לימוד מקוון עם המדריכים הטובים ביותר

bottom of page